Writing for Publication: Session 1 & 2

Potřebujete psát a publikovat v angličtině? Náš blended-learningový kurz vás provede celým procesem psaní a prozradí vám, že tajemství úspěchu spočívá v přepisování, revidování a sdílení vašich textů s kolegy. Kurz je sice časově náročný, ale vaše úsilí bude odměněno hloubkovou individuální zpětnou vazbou od našich instruktorů.

Aktuální data kurzů: 26. 2. 2024 — 14. 6. 2024

Kurz kombinuje prostředí e-learningové platformy Moodle s několika setkáními (prezenčně/Zoom) s instruktory a příp. také ostatními posluchači kurzu.

Filozofie naší výuky:

 • píšete o svém výzkumu
 • učíte se analyzovat a kriticky hodnotit texty druhých
 • píšete texty, které potřebujete v reálném životě akademika (konkrétně např. abstrakt, úvod k odbornému článku a diskuzi/závěr)
 • na vše dostáváte hloubkovou zpětnou vazbu buď písemně (komentáře a opravy), příp. jako audio-video, a také osobně (setkání s instruktorem)
 • na základě zpětné vazby texty přepisujete a dostáváte další zpětnou vazbu

Psaní považujeme za prostředek komunikace a kritického myšlení a z tohoto pohledu vám dáváme i zpětnou vazbu. Zaměřujeme se primárně na smysl a soudržnost textu, nikoli na jazyk a jazykové struktury. V tomto ohledu se náš kurz liší od mnoha tradičních kurzů psaní a svým přístupem je v České republice spíše výjimečný.

Jak se budete učit?

 

Pro koho je kurz určen?

Pro doktorandy, výzkumníky, ale i studenty magisterského či bakalářského studia na VŠ s pokročilou angličtinou (úroveň B2—C2). Kurzy akademického psaní se odehrávají výhradně v anglickém jazyce a jsou online, takže jsou vhodné i pro studenty žijící mimo Českou republiku (setkání s instruktorem mohou probíhat přes Skype).

Je kurz časově náročný?

Kurz v současné době nabízíme ve formě tří po sobě jdoucích semestrálních cyklů (WriPub: Session 1, WritPub: Session 2, WritPub: Session 3), přičemž každý cyklus (semestr) trvá 15 týdnů. Na studium a splnění úkolů v kurzu budete potřebovat zhruba 2—4 hodiny týdně. Data odevzdávání úkolů jsou pevně stanovená (2x týdně), ale je na vás, kdy si na úkoly najdete čas.

Kolik to stojí?

Jednotlivé cykly stojí 7200,- Kč pro veřejnost. Zaměstnanci AV ČR platí pouze registrační poplatek ve výši 500,- Kč.

Termíny

V každém semestru zpravidla otevíráme oba cykly, tedy WriPub: Session 1 a WritPub: Session 2.
Kurzy v podzimním semestru začínají v říjnu, v jarním semestru v únoru.

Instruktoři

  • Mgr. Kamila Etchegoyen Rosolová, Ph.D.
  • Dáša Frančíková, Ph.D.
  • Mgr. et Mgr. Martin Sedláček

Přihláška

Přihlášky online přes registrační systém Kabinetu studia jazyků: http://registrace.langdpt.avcr.cz/