Nabídka seminářů

Univerzitám, vědeckým institutům a jakýmkoli dalším zájemcům nabízíme semináře na míru v délce 90-180 min. (příp. i více) k následujícím tématům:

 • Introduction to Research Writing
 • Writing a Research Article in English
 • Communicating Science: Effective Presentations
 • Key Principles of Effective Writing: Cohesion, Coherence & Concision

Semináře obsahují řadu aktivit a autentických odborných textů, na nichž si účastníci procvičí probírané principy. Délku i obsah (zejména výběr textů) můžeme přizpůsobit vašim konkrétním požadavkům.

Máte-li zájem o jeden z našich seminářů, nebo chcete-li si objednat seminář na míru na jiné téma, kontaktujte nás:


Mám zájem o seminář

Mezi instituce, kterým jsme poskytli naše semináře, patří:


 • The European Research Consortium for Informatics and Mathematics
 • Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze
 • Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze
 • Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze
 • Informační, poradenské a sociální centrum, Univerzita Karlova v Praze
 • Filozofická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku
 • Oddělení komunikace, Univerzita Palackého v Olomouci
 • Vysoké učení technické v Brně
 • Mendelova univerzita v Brně
 • Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
 • Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
 • Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.