Nabídka seminářů

Univerzitám, vědeckým institutům a jakýmkoli dalším zájemcům nabízíme následující semináře:

 • Writing in English: Writing for the Reader
 • Basics of Academic Texts: Developing Scientific Arguments
 • Key Principles of Effective Writing: Cohesion, Coherence & Concision

Každý seminář trvá 90min. a obsahuje řadu aktivit, na nichž si účastníci procvičí probíranou látku. Délku i obsah však můžeme přizpůsobit vašim konkrétním požadavkům.

Máte-li zájem o jeden z našich seminářů, nebo chcete-li si objednat seminář na míru na jiné téma, kontaktujte nás:


Mám zájem o seminář

Mezi instituce, kterým jsme poskytli naše semináře, patří:


 • The European Research Consortium for Informatics and Mathematics
 • Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze
 • Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze
 • Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze
 • Informační, poradenské a sociální centrum, Univerzita Karlova v Praze
 • Filozofická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku
 • Oddělení komunikace, Univerzita Palackého v Olomouci
 • Vysoké učení technické v Brně
 • Mendelova univerzita v Brně
 • Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
 • Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
 • Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.