Lidé v CAP

Mgr. Kamila Etchegoyen Rosolová, Ph.D.

Vedoucí Centra akademického psaní
etchegoyen@langdpt.cas.cz

Vystudovala doktorské studium v oboru vzdělávací politika na Michiganské státní univerzitě v USA. Předtím absolvovala obor překladatelství-tlumočnictví angličtina v kombinaci s pedagogikou na FF UK v Praze. Zkušenosti s prací v centru psaní i z výzkumu získala na Michiganské státní univerzitě, kde v průběhu studia pracovala v tamním centru psaní (MSU Writing Center) jako konzultantka a koordinátorka. Do USA odjela v roce 2001 díky Fulbrightovu stipendiu. Po svém návratu do ČR v roce 2009 mj. vyučovala kurzy psaní ve spolupráci s Center for Talented Youth (Johns Hopskins University). Centrum akademického psaní vede od podzimu 2011 s cílem vytvářet a poskytovat vysoce kvalitní služby. Aktivně se podílí na tvorbě kurzů i seminářů, které Centrum nabízí.


Eleanor Lurring, MA

Lektorka
lurring@langdpt.cas.cz

Eleanor Lurring má víc jak 20 let zkušeností s výukou angličtiny i se školením budoucích učitelů angličtiny v Británii, Španělsku a v České republice. Specializuje se na přípravu studentů ke zkouškám Cambridge, a je týmovou vedoucí sekce pro ústní část zkoušek. Posledních 8 let učila akademické psaní na vysokých školách, konkrétně na University of New York, Prague a Vysoké škole ekonomické. S Centrem akademického psaní spolupracuje od roku 2014. Studovala jazyky na Univiersity of Bradford, kde získala bakalářský titul. V roce 1992 pak získala titul MBA z Ulsterské univerzity a v roce 2014 titul MA v oboru aplikované lingvistiky a výuky angličtiny jako cizího jazyka (TESOL) na University of Leicester.Dáša Frančíková, PhD

Lektorka
dasafranc@langdpt.cas.cz

Vystudovala kombinovaný obor Historie a Women’s Studies v doktorském studiu na Michiganské universitě v Ann Arboru, kde v srpnu 2011 získala titul PhD. V letech 2011–2014 učila kurzy v historické a interdisciplinární perspektivě zaměřené na gender, sexualitu, sociální rovnost a digitální feminismus na katedře Feministických studii na Kalifornské universitě v Santa Barbaře. V současné době učí též kurzy anglického jazyka, včetně kurzů akademického psaní. Mezi její specializace patří moderní historie, komparativní a globální historie, historie žen, genderu a sexuality, a také historie medicíny, antropologická historie a výuka online. Publikuje odborné práce v recenzovaných akademických časopisech a účastní se odborných konferencí a seminářů. V létě 2017 jí v nakladatelství Lexington Books vyšla kniha Women as Essential Imaginary Citizens in the Czech National Movement zaměřená na postavení a roli žen v české společnosti ve 20.–50. letech 19. století.

PhDr. Veronika Quinn Novotná, Ph.D.

Lektorka
quinn@langdpt.cas.cz

Veronika Quinn Novotná je absolventkou oboru anglistika – amerikanistika a germanistika. V oboru anglický jazyk získala titul Ph.D. V posledních letech působila jako pedagožka na několika akademických pracovištích, zejména pak na Ústavu anglického jazyka a didaktiky, na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Věnuje se také výuce angličtiny pro studenty se zrakovým a sluchovým znevýhodněním. Její výzkumná práce se zaměřuje na světové angličtiny, didaktizaci ELF (angličtiny jako lingua franca), otázky jazykových postojů a lingvistické identity a CLIL. Působí též jako lektorka angličtiny a překladatelka.

James Tufano, PhD

Lektor
james.j.tufano@langdpt.cas.cz

Absolvent sportovní vědy, University of Houston Clear Lake (bakalářské studium), California State University of Fullerton (magisterské studium), a Edith Cowan Unviersity in Australia (doktorské studium). Po devíti letech akademické a vědecké činnosti se James rozhodl vykročit do nové oblasti a rozšířit své lingvistické znalosti, zejména v oblasti akademického psaní. V roce 2016 získal certifikát TESOL pro výuku angličtiny (Oxford TEFL Praha) a přidal se k našem týmu Centra akademického psaní. Zároveň pokračuje ve vlastní výzkumné činnosti a vyučuje akademické psaní na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK. Mimo to také působí jako recenzent v odborných časopisech v oblasti fyziologie člověka a fyzické výkonnosti.