Lidé v CAP

Mgr. Kamila Etchegoyen Rosolová, Ph.D.

Vedoucí Centra akademického psaní
etchegoyen@langdpt.cas.cz

Vystudovala doktorské studium v oboru vzdělávací politika na Michiganské státní univerzitě v USA. Předtím absolvovala obor překladatelství-tlumočnictví angličtina v kombinaci s pedagogikou na FF UK v Praze. Zkušenosti s prací v centru psaní i z výzkumu získala na Michiganské státní univerzitě, kde v průběhu studia pracovala v tamním centru psaní (MSU Writing Center) jako konzultantka a koordinátorka. Do USA odjela v roce 2001 díky Fulbrightovu stipendiu. Po svém návratu do ČR v roce 2009 mj. vyučovala kurzy psaní ve spolupráci s Center for Talented Youth (Johns Hopskins University). Centrum akademického psaní vede od podzimu 2011 s cílem vytvářet a poskytovat vysoce kvalitní služby. Aktivně se podílí na tvorbě kurzů i seminářů, které Centrum nabízí.


Mgr. et Mgr. Martin Sedláček

Lektor
m.sedlacek@langdpt.cas.cz

Absolvent magisterských oborů Anglofonní literatury a kultury, Anglický jazyk a bakalářského oboru Japonská studia. Během studií se zaměřoval zejména na jazykovou výuku dospělých a osvojování slovní zásoby. Aktivně působí jako lektor se zaměřením na individuální výuku.

Momentálně je studentem doktorského studia na Ústavu obecné lingvistiky a věnuje se kontrastivní analýze pohybu v češtině, angličtině a japonštině. Mezi jeho akademické zájmy patří zejména kognitivní lingvistika a konstrukční gramatika.Dáša Frančíková, PhD

Lektorka
dasafranc@langdpt.cas.cz

Vystudovala kombinovaný obor Historie a Women’s Studies v doktorském studiu na Michiganské universitě v Ann Arboru, kde v srpnu 2011 získala titul PhD. V letech 2011–2014 učila kurzy v historické a interdisciplinární perspektivě zaměřené na gender, sexualitu, sociální rovnost a digitální feminismus na katedře Feministických studii na Kalifornské universitě v Santa Barbaře. V současné době učí též kurzy anglického jazyka, včetně kurzů akademického psaní. Mezi její specializace patří moderní historie, komparativní a globální historie, historie žen, genderu a sexuality, a také historie medicíny, antropologická historie a výuka online. Publikuje odborné práce v recenzovaných akademických časopisech a účastní se odborných konferencí a seminářů. V létě 2017 jí v nakladatelství Lexington Books vyšla kniha Women as Essential Imaginary Citizens in the Czech National Movement zaměřená na postavení a roli žen v české společnosti ve 20.–50. letech 19. století.