Individuální konzultace

Individuální konzultace jsou pro každého, kdo má zájem o zpětnou vazbu ke svému textu nebo prezentaci. Na konzultaci můžete přijít s hotovým textem, ale i s prázdným papírem, kdy teprve začínáte zpracovávat nějaké téma a potřebujete překonat „tvůrčí krizi“. Jsme připraveni pomoci v jakékoli fázi psaní, s jakýmkoli textem, ať už se jedná o odborný článek, abstrakt, výzkumný záměr, dizertační práci, ale třeba také e-mail, motivační dopis nebo strukturovaný životopis. Naší filozofií je vést klienty při psaní cizojazyčného textu k samostatnosti. NEDĚLÁME KOREKTURY, ale naučíme vás, jak rozumět vlastním chybám a jak text napsat lépe, aby byl čtenářům co nejsrozumitelnější a snadno se v něm orientovali, příp. vám můžeme pomoci reagovat na komentáře recenzentů.

Průběh konzultace

ptv_transport_consult_integriert_670x307_01Konzultace probíhá formou rozhovoru o textu. Vysvětlíte nám, co jste v textu chtěli říct a spolu srovnáme, do jaké míry jsou vaše myšlenky srozumitelné také pro vašeho čtenáře. Konkrétní cíle konzultace si určíte sami. V analýze textu obecně postupujeme od globální úrovně (myšlenky, logika, organizace textu) ke stylistické a gramatické rovině textu. Gramatikou a stylistikou tedy zpravidla nezačínáme, protože je zbytečné upravovat části textu, které budete při revizích přepisovat nebo úplně zmizí.


Průběh konzultace vypadá zhruba následovně:

 • zeptáme se na vaše konkrétní potřeby a zjistíme kontext k danému textu (např. pro jaké čtenáře je text určen, jakým formálním omezením musí vyhovět, kdy text musíte odevzdat atd.)
 • text přečtete nahlas
 • při poslechu si budeme dělat poznámky
 • budeme si s vámi povídat o obsahu textu a ptát se na to, co nám v textu nebude srozumitelné. Je pochopitelné, že u odborných, vysoce specializovaných textů nebudeme obsahu zcela rozumět, ale jsme schopni posoudit logickou výstavbu textu a jazykovou srozumitelnost jednotlivých částí textu.
 • v textu poukážeme i na výrazné jazykové (gramatické a stylistické) problémy, kterých si všimneme. Vysvětlíme, v čem problémy spočívají, a ukážeme vám, jak je řešit.
 • z konzultace odejdete s konkrétními návrhy na revize, podle kterých si text upravíte dle svého uvážení

Délka konzultace


Konzultaci můžete domluvit na dobu
od 30 do 90 minut.

 • v současné době poskytujeme pouze osobní konzultace. Pokud máte zájem o konzultaci přes Skype, uveďte to prosím do objednávkového formuláře.
 • celkový počet konzultací za semestr na jednoho klienta se bude odvíjet od časových možností instruktorů, poptávky po konzultacích a individuálních požadavků klienta
 • Upozornění: během jedné konzultace můžeme projít pouze několik stránek vašeho textu. Nečekejte prosím, že za 30-90min zvládneme projít celý odborný článek!

Co přinést s sebou


 • Pokud se hlásíte na úvodní 60 min. konzultaci – 2 kopie svého textu (1x pro vás, 1x pro instruktora). Pokud jste si objednali konzultační balíček a posíláte text předem, přineste si kopii pouze pro sebe.
 • Jakékoli další informace k textu (např. u odborného článku instrukce autorům, v případě životopisu popis pracovní pozice atp.)

Cena konzultace


1 hodina

600 Kč


Pokud text posíláte předem a očekáváte přípravu instruktora, je třeba zaplatit víc hodin – cena je pak předmětem dohody s instruktorem a na základě rozsahu textu.

Zvýhodněný balíček
(4 hod.) pro zaměstnance AV ČR

1.800 Kč


Osobní setkání + instruktorův čas na přípravu (celkem 4 hod. instruktorova času včetně setkání).

Pro klienty mimo AV ČR cena 2.200 Kč.

Nadstandardní poptávky

Individuální cena


Např. dizertační práce, nebo expresní služby, tzn. do 1-3 dnů.

Zápis na konzultaci


Na konzultaci se registrujte na následující adrese:

http://registrace.langdpt.avcr.cz/

Zkontaktujeme vás po té, co se zaregistrujete.