Kurz Presentation Performance

Presentation Performance


Prezenční výuka jednou za 14 dní.

Tento jednosemestrální kurz umožňuje studentům proniknout do tajů řečnického umění, zbavit se obav z veřejného vystoupení a rozpoznat silné i slabší stránky svého mluveného projevu v angličtině. Kurz je určen nejen badatelům, kteří chtějí prezentovat svůj výzkum na mezinárodních konferencích, ale i účastníkům z nejrůznějších oborů, kteří potřebují veřejně vystupovat v angličtině. Absolvent kurzu bude umět připravit a úspěšně přednést prezentaci a celkově vytříbí svoje komunikační dovednosti. Kurz kombinuje výuku online na platformě Moodle s prezentačním nácvikem. Studenti se dozvědí, jak postupovat při přípravě obsahu, struktury a vizuální stránky prezentací. Dále se zaměříme na strategii pro přednes, včetně doporučení vhodných jazykových a stylistických prostředků v angličtině. Výuka klade důraz na efektivní použití jazyka, nikoli na gramatiku jako takovou. Důležitou součástí kurzu jsou zásady a možnosti účinné práce s publikem a metody zvládání stresu. Posluchači si své získané teoretické poznatky vyzkouší prakticky během prezenčních seminářů, kde získají konstruktivní zpětnou vazbu.

Výuka probíhá s přihlédnutím k profesním potřebám pracovníků ve vědě a výzkumu.

Aktuální data kurzu: 5. 10. 2020 – 31. 1. 2021

Výuka

Prezenční výuka probíhá 1x za 2 týdny, nebo dle dohody s instruktorem.

Vstupní úroveň

B2+ (post FCE)

Instruktor

PhDr. Veronika Quinn Novotná, PhD

Přihláška

Přihlašovat se můžete online přes nový registrační systém Kabinetu studia jazyků: http://registrace.langdpt.avcr.cz/