Presentation Performance

Kurz pravidelně střídá online výuku přes Zoom se samostatnou prací v e-learningové platformě Moodle.

Tento kurz umožňuje studentům proniknout do tajů řečnického umění, zbavit se obav z veřejného vystupování a rozpoznat silné i slabší stránky svého mluveného projevu v angličtině. Kurz je určen nejen badatelům, kteří chtějí prezentovat svůj výzkum na mezinárodních konferencích, ale i účastníkům z nejrůznějších oborů, kteří potřebují veřejně vystupovat v angličtině. Absolvent kurzu bude umět připravit a úspěšně přednést prezentaci a celkově vytříbí svoje komunikační dovednosti. Kurz je veden zcela online, což umožňuje studentům flexibilitu se připojit odkudkoliv. Jeden týden pracují účastníci asynchronně na platformě Moodle, další týden procvičují nově nabyté dovednosti přes Zoom, což simuluje účast na online konferencích a poradách. Studenti se dozvědí, jak postupovat při přípravě obsahu, struktury a vizuální stránky prezentací. Dále se zaměříme na strategii pro přednes, včetně doporučení vhodných jazykových a stylistických prostředků v angličtině. Výuka klade důraz na efektivní použití jazyka, nikoli na gramatiku jako takovou. Důležitou součástí kurzu jsou zásady a možnosti účinné práce s publikem a metody zvládání stresu. Posluchači si své získané teoretické poznatky vyzkouší prakticky během online prezenčních seminářů, kde získají konstruktivní zpětnou vazbu.
Výuka probíhá s přihlédnutím k profesním potřebám pracovníků ve vědě a výzkumu.

Aktuální data kurzu: 26. 2. 2024 – 14. 6. 2024

Výuka

Online výuka přes Zoom 1x za 2 týdny, nebo dle dohody s instruktorem.

Vstupní úroveň

B2+ (post FCE)

Instruktor

PhDr. Veronika Quinn Novotná, PhD

Přihláška

Přihlašovat se můžete online přes nový registrační systém Kabinetu studia jazyků: http://registrace.langdpt.avcr.cz/