Kurz Presentation Performance

Presentation Performance


Tento jednosemestrální kurz vám umožní proniknout do tajů řečnického umění a zbavit se obav z veřejného vystoupení v angličtině. Naučíte se úspěšně připravit a přednést odbornou prezentaci v angličtině a celkově si vytříbíte své komunikační dovednosti. Velký důraz je kladen i na vizuální design PowerPointových (nebo jiných) prezentací a na návrh vlastních posterů. Kurz kombinuje výuku online na platformě Moodle s prezenčním nácvikem.

Aktuální data kurzů: 1. 10. 2018-18. 1. 2019

Výuka

Prezenční výuka probíhá 1x za 2 týdny, nebo dle dohody s instruktorem.

Vstupní úroveň

B2+ (post FCE)

Instruktor

PhDr. Veronika Quinn Novotná, PhD

Přihláška

Přihlašovat se můžete online přes nový registrační systém Kabinetu studia jazyků: http://registrace.langdpt.avcr.cz/