Kurz Academic Writing

Academic Writing: Sessions 1, 2 & 3


Chcete psát lepší odborné texty? Náš online kurz vás provede procesem psaní a naučí vás, jak psát čtivě a srozumitelně. Tajemství úspěchu spočívá v přepisování, revidování a sdílení vašich textů s kolegy v kurzu. Kurz je sice časově náročný, ale vaše úsilí bude odměněno individuální zpětnou vazbou, kterou dostanete od našich instruktorů na každý úkol.

Jak se budete učit?

Kurz se odehrává na internetové platformě Moodle, kde jsou veškeré studijní materiály a zadání k úkolům. Součástí kurzu je také několik individuálních setkání s instruktorem, příp. setkání přes Skype. K psaní přistupujeme jako k procesu, což znamená, že vám pomůžeme text naplánovat, napsat první verzi, zanalyzovat ji a přepsat. Psaní považujeme za prostředek komunikace a kritického myšlení a z tohoto pohledu vám dáváme i zpětnou vazbu. Zaměřujeme se primárně na smysl a soudržnost textu, nikoli na jazyk a jayzkové struktury. V tomto ohledu se náš kurz liší od mnoha tradičních kurzů psaní.

Co budete psát?

Procvičíte si psaní několika vybraných typů textů, se kterými se běžně setkáváte v praxi, zejména psaní abstraktu, úvodu a diskuze. Výuku stavíme na porozumění tzv. rétorických struktur a celkové organizaci textu. Dále se zabýváme vybranými principy ze stylistiky, které vám pomohou psát jasnější a srozumitelnější texty a v našich kurzech najdete i mini-lekce v gramatice (např. interpunkce, modální slovesa, atp) i samostatný modul ke gramatice.

Pro koho je kurz určen?

Pro doktorandy, výzkumníky, ale i studenty magisterského či bakalářského studia na VŠ s pokročilou angličtinou (úroveň B2-C2). Kurz se odehrává výhradně v anglickém jazyce a je online (s několika osobními setkáními s instruktorem, příp. konzultací přes Skype), takže je vhodný i pro studenty žijící mimo Českou republiku.

Je kurz časově náročný?

Kurz v současné době nabízíme ve formě tří po sobě jdoucích semestrálních cyklů (Session 1, Session 2, Session 3), přičemž každý semestr trvá 15 týdnů. Na studium a splnění úkolů v kurzu budete potřebovat zhruba 2-4 hodiny týdně. V kurzu zpravidla odevzdáváte úkoly dvakrát týdně.

Kolik to stojí?

Jednotlivé cykly stojí 4.500 Kč pro veřejnost. Zaměstnanci AV ČR platí pouze registrační poplatek ve výši 200 Kč.

Termíny

Každý semestr zpravidla otevíráme všechny tři cykly.
Jarní semestr zahajujeme 20.2.2017

Instruktoři

  • Mgr. Kamila Etchegoyen Rosolová, Ph.D.
  • Eleanor Lurring, MA
  • Mgr. Veronika Quinn Novotná, Ph.D.
  • James Tufano, Ph.D.